Program kurulum klavuzu için tıklayınız.

 

Öğrenci Kayıt İşlemleri:

          İster asıl kayıt ister ön kayıt yapabilirsiniz, ön kaydı yapılan öğrenciler arasından asıl kayda otomatik veri aktarımı yaparak diğer kayıtları yedek listede saklayabilirsiniz. (İstediğiniz kriterlere uygun olarak sıralama yaptırma özelliğini kullanarak ön kayıtlardaki müracaatlar arasından zahmetsiz şekilde seçim yapabilirsiniz.) Kayıt sırasında öğrencinin anne, baba, 3.şahıs bilgileri, nüfus cüzdanı bilgileri, ailede yaşayan diğer kişiler ve kardeş bilgileri, sağlık durumu ve benzeri gibi bilgiler isteğe bağlı olarak ayrıntılı kayıt edilebilir.

  Öğrenci Kayıt Girişi                                   Toplu Bilgi Değiştirme                              Hızlı Kayıt Düzeltme
           
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız  

Öğrenci Devamsızlık Takibi:

          Gelmeyen öğrencilerin gelmediği gün,(Mazeretsiz, İzinli ya da Raporlu olarak ayrıntılandırılabilir) kaydının yapılması ile aylık sınıf devamsızlık çizelgesi otomatik olarak hazırlanır ve yazıcıdan çıktısı alınabilir.
          Gerektiğinde istenen öğrencinin bütün devamsızlık bilgileri ayrıntılı olarak incelenebilir.

  Devamsızlık Girişi                                      Toplu Devamsızlık Girişi 
      
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız

  Öğrenci Bazlı Devamsızlık İnceleme           Devamsızlık Çizelgesi
      
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız

Öğrenci Aidat Takibi İşlemleri:

Öğrencinin tam gün, yarım gün sabah, yarım gün öğle olması, birden fazla kardeş olması yada öğretmen çocuğu olması gibi durumlara göre ödeme miktarlarını  görerek, aidat ödemelerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.
         Aidat ödemelerini isterseniz sınıflara göre, isterseniz öğrenci adına göre, isterseniz aidat dönemine göre listeleyerek inceleyebilirsiniz.
        Aidat ödemeyenlerin ayrıntılı listesini alabilmenin yanı sıra isterseniz, öğrenci velisine ödeme yapılmayan dönemler için otomatik uyarı mektubu hazırlayıp yazıcınızdan alabilirsiniz.

  Aidat Ödeme                                            Toplu Aidat Ödeme 
      
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız

  Aidat Ödemeyenlerin Listesi                      Aidat Ödemeleri Listesi                              Öğrenci Bazlı Aidat Ödemeleri Listesi
             
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız

Toplu SMS ve E-Posta Gönderme:

            Öğrencilerin velilerinin cep telefonlarına veya mail adreslerine toplu olarak aidat durumlarını bildiren mesaj atabilirsiniz, isterseniz genel duyurularınızı ve özel günlerdeki kutlamalarınızı otomatik olarak cep telefonlarına veya mail adreslerine mesaj olarak gönderebilirsiniz.

  SMS Hazırlama Sayfası                             Bilgi Mesajları(Aidat-Devamsızlık)             E-Posta Hazırlama Sayfası 
             
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız

Arşiv:

            Sene sonunda tüm öğrencilerinizi arşive kaydederek, ertesi yıl kaydı yapılacak öğrenciyi arşivden  asıl kayda geri alabilirsiniz.
           Arşiv inceleme seçeneği sayesinde geçmiş döneme ait bütün yıllardaki kayıtlarınızı bütün bilgileri ile görüntüleyebilirsiniz.
 
  Arşiv İşlemleri                                           Geçmiş Yıllar Arşivi                                   Mevcut Öğrenci Arşivi 
           
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız

Formlar ve İncelemeler:

             Güçlü raporlama sayfaları sayesinde okulunuzda ihtiyaç duyduğunuz tüm belgeler ve raporlar zahmetsizce hazırlanabilmektedir.
            Başvuru Formu Basımı
            Acil Durum Belgesi Hazırlama
            Veli Bilgi Formu Basımı
            Öğrenci Belgesi Hazırlama            
            Öğrenci Künye Defteri Basımı
            Sınıflara Göre Öğrenci Listeleri
            Doğum Tarihine Göre Öğrenci Listesi
            Öğrencinin gerekli tüm bilgilerini ( Anne, baba adı telefon vs bilgileri, aidat, devamsızlık durumları) bir A4 boyutunda yazıcıdan alabilirsiniz.

  Başvuru Formu Basımı                               Başvuru Formu Ön Yüzü                           Başvuru Formu Arka Yüzü
           
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız  
                                                                                Başvuru Formu Excel Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız

  Acil Durum Formu Basımı                          Acil Durum Formu
      
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
                                                                   Acil Durum Formu Excel Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız

  Veli Bilgi Formu Basımı                             Veli Bilgi Formu 
        
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
                                                                   Veli Bilgi Formu Excel Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız

  Öğrenci Belgesi Hazırlama                         Öğrenci Belgesi
      
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
                                                                   Öğrenci Belgesi Excel Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız

  Künye Defteri Hazırlama                            Künye Defteri 
      
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
                                                                   Künye Defteri Excel Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız

  Doğum Tarihine Göre Öğrenci Listesi        Sınıf Listesi Hazırlama                                   Sınıf Listesi
             
  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                  Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız                   Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
                                                                                                                                          Sınıf Listesi Excel Dosyasını 
                                                                                                                                             İndirmek İçin Tıklayınız
 

Göreceli İnceleme:

            İster arşivden isterseniz asıl kayıtlar arasından öğrencinin istediğiniz tüm bilgilerinden, (Öğrencinin Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Kan Grubu, Ev Adresi, Ev Telefonu, Sınıfı, Okula başlangıç tarihi, ayrıntılı nüfus cüzdanı bilgileri, Annesinin ve Babasının  ayrı ayrı Adı Soyadı, Mesleği, En son mezun olduğu okul, İş adresi , İş telefonu, Çalışma saatleri, 3. şahsın Adı Soyadı, Yakınlık Derecesi, İş Adresi, İş Telefonu, Ev Adresi, Ev Telefonu) sadece istediklerinizi belirterek istediğiniz gibi kendi listenizi oluşturabilirsiniz.